OGŁOSZENIA

Sąsiedzkie forum seniora "Kobieta w życiu społeczeństwa"
- 8 i 9 czerwca 2018 r.


forum seniora 2018 r


Projekt otrzymał wsparcie finansowe z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania publicznego na działania z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Rok 2018 jest rokiem KOBIET. W związku z tym Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Młodzi Duchem" zorganizował konferencję - forum poświęcone kobiecie. Zadanie polegało na zorganizowaniu dwudniowego forum seniora. Do uczestnictwa w forum zaproszono 6 uniwersytetów trzeciego wieku z województwa warmińsko-mazurskiego: z Działdowa, Lidzbarka Welskiego, Nowego Miasta Lubawskiego, Szczytna, Olsztynka, Ostródy.
Podczas dwu dni w ramach forum odbyło się szereg przedsięwzięć:

- konferencja pt. "Rola kobiety w życiu społecznym na przestrzeni XIX-XXI wieku", "Słynne Polki, które miały wpływ na losy świata", którą poprowadził Krzysztof Margol,

- spotkanie z seniorką z Nidzicy: założycielką Związku Sybiraków, a także wieloletnią dyrektor liceum ogólnokształcącego w Nidzicy Panią Marią Drozdowicz,

- spotkanie z Panią Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy, Panią Ewą Gałką ,

- prezentacja filmu o wsi Małga, która już nie istnieje. Dzieje wsi i jej mieszkańców opowiedziała w wywiadzie udzielonym tuż przed śmiercią Mazurka Pani Marta Sienkiewicz. Film zaprezentował ks. Roland Zagóra.

- wystawa malarstwa seniorki z Nidzickiego UTW Pani Ewy Dasiewicz,

"Legenda o Łynie" - spektakl w wykonaniu grupy teatralnej "Za młodzi na sen" z UTW Nidzica oraz młodzieży szkolnej,

- występ zespołu wokalnego "Być razem" oraz zespołu tanecznego "Dancing babki" z UTW Nidzica,

- kolacja integracyjna - podczas której słuchacze UTW wymieniali doświadczenia ze swojej pracy społecznej , sąsiedzkiej pomocy.

- wolontariat - praca w Rajskim Ogrodzie w Kamionce, zwiedzanie ogrodu.

Forum odbyło się 8-9 czerwca 2018r. w Garncarskiej Wiosce w Kamionce koło Nidzicy. Współorganizatorami zadania byli: Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska w Kamionce, Sekcja Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nidzicy, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nidzicy.

W trosce o zdrowie i wolniejsze starzenie się seniorzy powinni starać się optymalnie organizować czas w ciągu dnia, aby żyć aktywnie. Nie starzeje się ten człowiek, któremu brak na to czasu.
Realizując zadanie zachęcamy do rozwijania aktywności twórczej, artystycznej, do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Dzięki realizacji tego zadania odbiorcy przekonali się, że wiek emerytalny może być nowym satysfakcjonującym okresem życia, niekoniecznie nudnym.
Członkami uniwersytetów trzeciego wieku w zdecydowanej większości są kobiety. Czy dlatego, że pełnią wiodącą rolę w życiu ? Kobiety przez całe swoje życie dążą do poznawania świata, niesienia pomocy, opieki nad innymi, spełniania swoich marzeń, są żądne wiedzy. I oczywiście chcą pracować, w jakiejkolwiek formie. Kobiety emerytki chcą spotykać się z rówieśnikami, ale również z młodymi ludźmi.

Dużo mówi się obecnie o polityce senioralnej, potrzebach ludzi starszych, ale nie idą za tym konkretne działania. Nasze stowarzyszenie podejmuje inicjatywy aby to zmienić. Sąsiedzkie forum seniora jest przedsięwzięciem propagującym aktywność społeczną seniora, a szczególnie kobiet.

Odbiorcami zadania byli przedstawiciele (po 4 osoby) z każdego wymienionego wyżej uniwersytetu. Uniwersytet nidzicki, jako gospodarza będzie reprezentowało około 50 osób (razem z zaproszonymi przedstawicielami innych organizacji pozarządowych) .
Zaproszeni byli również przedstawiciele organizacji pozarządowych skupiających seniorów z powiatu nidzickiego. Ogółem w projekcie uczestniczyło 79 osób w tym: 62 kobiety i 17 mężczyzn.

Głównym celem organizacji forum jest integracja środowiska skupiającego seniorów oraz promocja wolontariatu i edukacja osób starszych, promocja kultury, stworzenie warunków umożliwiających seniorom czynny udział w życiu kulturalnym, przełamywanie barier pokoleniowych w kulturze.Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków
Nidzickiego Uniwersytetu III wieku "Młodzi Duchem"
na dzień 18.05.2018r.


1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór sekretarza i przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania Członków.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01 2017r. do 31.12.2017r.
oraz bilansu i rachunku zysków i strat za 2017r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a ) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017r. i udzielenia absolutorium zarządowi.
b) zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat za 2017r.
c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
d) zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Zakończenie obrad.
- za Zarząd prezes - Maria Rapacka

............................UWAGA .........................

Planujemy utworzenie sekcji sportowej (proponowane konkurencje to: strzelanie z łuku, rzuty do tarczy, bule, brydż towarzyski, tenis stołowy, szachy ). Oczekujemy na jeszcze inne propozycje i zgłaszanie się osób chętnych.
16.05. - Seniorada

Chętni do wzięcia udziału w senioriadzie mogą zgłaszać swój udział
do pp. Buszów (tel. 608-579-329 lub 793-738-072)


KONKURENCJE INDYWIDUALNE


1. Wyciskanie odważnika nad głowę w postawie stojącej (na czas - 1 min.)
Odważnik dla pań - 4 kg, dla panów - 10 kg.

2. Turniej tenisa stołowego

3. Ergometr wioślarski - liczy się dystans pokonany w czasie 1 min.

4. Wyścig nordic walking na dystansie 800 metrów. Oceniany będzie czas i technika chodu z kijkami.

5. Bieg sprinterski na dystansie 60 metrów z podziałem na kategorie wiekowe.

6. Rzuty do celu: a) rzut piłką do kosza, b) rzut woreczkiem do celu, c) rzut piłką w cel.

7. Wyścig rowerowy na 800 m. (dwa okrążenia stadionu). Rowery zapewnia organizator.

8. Tor sprawności z przeszkodami.

Uczestnik będzie miał do pokonania przygotowany dystans z przeszkodami( m.in.: bieg po kopercie, przetaczanie piłki lekarskiej, przenoszenie nietypowego przedmiotu i rzut nietypowym przedmiotem.)


KONKURENCJE ZESPOŁOWE


zgłoszenia do konkurencji dokonuje zespół 3 osób w składzie: dwóch panów i jedna pani.

1. Czwórbój seniorów

- a) rzuty do celu. Każda drużyna wykonuje 6 rzutów woreczkiem do celu.

- Kręgle. Zadaniem drużyny jest w 6 rzutach zbić jak najwięcej pachołków.

- b) wyścig z balonem. 3 osoby trzymając balon głowami mają pokonać dystans 20 metrów.

- c) przeciąganie liny

- d) piłka w rurze - 2 zawodników zatyka dziury wywiercone w rurze PCV, a 1 zawodnik napełnia rurę wodą do momentu aż znajdująca się w niej piłka wypłynie na zewnątrz.

2. Sztafeta mieszana - 3 x 200 metrów.
Plan pracy NUTW na 2018 r.

* od listopada - cykliczne, comiesięczne zebrania odbywać się będą w każdy drugi piątek miesiąca.

* styczeń:

- 12.01. - spotkanie ogólne i wykład "Prawa seniorów" MOPS godz. 17:00.


- 13.01. rajd pieszy do Lasu Miejskiego, wymarsz spod ratusza, g.11:00 .


- Kulig ( termin zależy od pogody )* luty :

- 09.02. - Zebranie ogólne i wykład "Prawa Konsumentów" - MOPS, g. 17:00


- 08.02. "Tłusty czwartek" zabawa integracyjna w ośrodku dla niepełnosprawnych (od 16:00 do 21:00) .


- 09.02. rajd pieszy do Borowego Młyna, wymarsz spod ratusza, g.11:00 .* marzec :

- 09.03. - Dzień Kobiet - spotkanie integracyjne i wykład - MOPS, g. 17:00 .


- 15.03. Warsztaty na UWM - 1. panel: Wykład dr hab. inż. K. Przybyłowicza, profesora UWM - "Czy możemy usprawnić swoje ciało i dietę ? - Skład ciała a zalecenia żywieniowe dla osób w wieku poprodukcyjnym".

2. panel: Wykład prof. dr hab. inż. E. Gujskiej, profesor zwyczajnej UWM - "Analiza sensoryczna jako analiza żywności".
.


- 23.03. Wykład - prof. S. Czachorowski z UWM "Ewolucja człowieka" - o gotowaniu, iskaniu, śmiechu, tańcu i języku. (MOPS, g. 17:00)* kwiecień :

- 13.04. - Zebranie ogólne i wykład prof. dr hab. Bożeny Kordan z UWM "Nieproszeni goście w naszej kuchni" (MOPS, g.17:00)


- 19.04. Warsztaty na UWM - ( wyjazd do Olsztyna o godz. 7:30).

- 9:15-10:45 - dr hab. K. Szatrawski "Kochamy polskie piosenki"

- 11:15-12:45 - dr hab. H. Mizerek "Bliskie relacje w życiu seniorów - miłość, przyjaźń, rodzina".


- 21.04. - Rajd z kijkami szlakiem z Jabłonki do Zdręczna.


- 26.04. Warsztaty na UWM - ( wyjazd do Olsztyna o godz. 7:30).

- 9:15-10:45 - prof. dr hab. Cz. Hołdyński "Prywatne życie roślin"

- 11:15-12:45 - dr hab. inż. A. Francke "Rośliny ogrodnicze źródłem surowców dietetycznych i kosmetycznych".

* maj :

- 11.05. - Zebranie ogólne i wykład dr J. Akincza z UWM "Zrzeczenie się spadku. Bezpieczeństwo prawne nabywców spadku i osób trzecich".- MOPS, g. 17:00 .


- 16.05. - Seniorada

KONKURENCJE INDYWIDUALNE

1. Wyciskanie odważnika nad głowę w postawie stojącej (na czas - 1 min.)
Odważnik dla pań - 4 kg, dla panów - 10 kg.

2. Turniej tenisa stołowego

3. Ergometr wioślarski - liczy się dystans pokonany w czasie 1 min.

4. Wyścig nordic walking na dystansie 800 metrów. Oceniany będzie czas i technika chodu z kijkami.

5. Bieg sprinterski na dystansie 60 metrów z podziałem na kategorie wiekowe.

6. Rzuty do celu: a) rzut piłką do kosza, b) rzut woreczkiem do celu, c) rzut piłką w cel.

7. Wyścig rowerowy na 800 m. (dwa okrążenia stadionu). Rowery zapewnia organizator.

8. Tor sprawności z przeszkodami.

Uczestnik będzie miał do pokonania przygotowany dystans z przeszkodami( m.in.: bieg po kopercie,przetaczanie piłki lekarskiej, przenoszenie nietypowego przedmiotu i rzut nietypowym przedmiotem.)


KONKURENCJE ZESPOŁOWE

zgłoszenia do konkurencji dokonuje zespół 3 osób w składzie: dwóch panów i jedna pani.

1. Czwórbój seniorów

- a) rzuty do celu. Każda drużyna wykonuje 6 rzutów woreczkiem do celu.

- Kręgle. Zadaniem drużyny jest w 6 rzutach zbić jak najwięcej pachołków.

- b) wyścig z balonem. 3 osoby trzymając balon głowami mają pokonać dystans 20 metrów.

- c) przeciąganie liny

- d) piłka w rurze - 2 zawodników zatyka dziury wywiercone w rurze PCV, a 1 zawodnik napełnia rurę wodą do momentu aż znajdująca się w niej piłka wypłynie na zewnątrz.

2. Sztafeta mieszana - 3 x 200 metrów.- 17.05. Warsztaty na UWM - ( wyjazd do Olsztyna o godz. 10:30).

- 9:15-10:45 - dr hab. J. Szydłowska "Czy fakty mogą kłamać, czyli o tajnikach perswazji tekstów dziennikarskich".

- 11:15-12:45 - dr J. Orłowski "Opodatkowanie osób fizycznych i prawnych w latach 2015-2018".


- 18.05. Walne zebranie sprawozdawcze - MOPS, g. 17:00)


- 22.05. Wycieczka do Płocka ( wyjazd spod archiwum ).


- ?.05. Praca w Rajskim Ogrodzie w Kamionce ( wolontariat ) i spotkanie integracyjne z UTW z Nowego Miasta Lubawskiego (wyjazd spod ratusza g. 10:00 )* czerwiec:

- 8-9.06. Sąsiedzkie Forum Seniora "Kobieta w życiu społecznym" w Garncarskiej Wiosce w Kamionce


- 22.06. Zakończenie roku akademickiego w Borowym Młynie .* wrzesień:

- 21.09. Inauguracja roku akademickigo i projekcja filmu "Z dala od orkiestry" ( sala konferencyjna w zamku )


- 22.09. Praca w Rajskim Ogrodzie w Kamionce ( wolontariat ) i spotkanie integracyjne z UTW z Olsztyna (wyjazd spod ratusza g. 10:00 )* październik :

- 12.10. - Zebranie ogólne i wykład - MOPS, g. 17:00 .


- 09.10. Praca w Rajskim Ogrodzie w Kamionce ( wolontariat ) i spotkanie integracyjne z UTW z Lidzbarka Welskiego (wyjazd spod ratusza g. 10:00


- 18.10. - Konferencja podsumowująca projekt UWM ( wyjazd do Olsztyna ) .


- ?.10. Wyjazd do teatru, filharmonii lub kina ( termin do uzgodnienia )* listopad :

- 09.11. - Zebranie ogólne - obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ( wieczornica, MOPS, g. 17:00 )


- 28.11. Zabawa andrzejkowa ( świetlica OREW, godz. 17:00 )* grudzień :

- 14.12. - Spotkanie opłatkowe ( MOPS, g. 17:00 )
............................UWAGA .........................

Planujemy utworzenie sekcji sportowej (proponowane konkurencje to: strzelanie z łuku, rzuty do tarczy, bule, brydż towarzyski, tenis stołowy, szachy ). Oczekujemy na jeszcze inne propozycje i zgłaszanie się osób chętnych.

ZAJĘCIA STAŁE:

* poniedziałki:

- jęz. francuski, lider - Ewa Dasiewicz, LO, sala nr 18, godz. 15:00, tel. 604 979 079

- gimnastyka, prowadząca - Maria Rapacka, lider grupy - E. Dasiewicz, (sala gimnast. LO, godz. 18:00 )

- spotkania chóru, lider - Jadwiga Głowacka, tel. 502 712 265, - Relax, godz.16:45,
instruktor Marcin Bąkowski

* wtorki:

- w każdy pierwszy wtorek miesiąca, spotkanie z historią, MOPS, godz.11:00
prowadzący - mgr Tadeusz Danielczyk, lider grupy - J. Głowacka

- jęz. niemiecki - lektor - Emilia Brzozowska, lider grupy - Jadwiga Jaszczuk, tel. 896252231, LO, sala nr 18 , godz. 15:15.

* środy:

- jęz. angielski - lider Grzegorz Busz, LO, sala nr 18, godz, 14:30

- spacer z kijkami - zbiórka przy Banku PKO, ul. Kościuszki, godz.10:00

- wyjazdy na basen od marca - szczegóły w późniejszym terminie

- zajęcia taneczne - prowadzi Marzena Borkowska - Passe Dance Studio, godz.18:00, lider - Basia Staszewska

* czwartki:

- jęz. hiszpański - prowadzi Beata Miszkiewicz, ul. Limanowskiego, godz.13:15

- gimnastyka - godz. 18:00, sala gimnastyczna LO

* piątki:

- kulinaria - MOPS, godz.11:00, liderki: Jadwiga Piskorz i Władysława Zagrobska. - co drugi tydzień zajęcia grupy z każdą z liderek .

* soboty:

- zajęcia teatralne - w NOK (zamek), lider - Halina Pyszko, instruktor - Edyta Lipska

- od listopada do kwietnia sobotnie rajdy piesze. Długość trasy, godzina i miejsce wymarszu będą podawane tydzień wcześniej.

- od kwietnia wycieczki rowerowe ( terminy i trasy będą podawane na tydzień przed.)


10 grudnia o godzinie 19.00 ( niedziela ) w sali rycerskiej odbędzie się koncert
( w ramach Cyklicznych Koncertów Muzycznych ), na który zapraszają: Nidzicki Ośrodek Kultury i Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy. "Scena Zaułek" - Wojtek Gęsicki zaśpiewa między innymi ballady Bułata Okudżawy, Leonarda Cohena , Jacka Goryńskiego. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.


11 grudnia o godzinie 16.00 w klubie Relaks (zamek) odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie kursu komputerowego. Osoby, które wcześniej
zapisały się , a także nowi chętni proszeni są o przybycie ( proszę zabrać dowód osobisty, długopis i ewentualnie okulary ).
Pani odpowiedzialna za przeprowadzenie kursu przedstawi jego warunki i zasady.- 2 grudnia 2017 r. nasz zespół wokalny "Być razem" uczestniczył w IV Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku "Hej kolęda". Dziewczyny pod kierownictwem Marcina Bąkowskiego nie zawiodły. Otrzymały wyróżnienie w kategorii - zespoły wokalne. Był to ich debiut sceniczny. Konkurowały z chórami i zespołami z wieloletnim doświadczeniem. Wszystkie zespoły brały udział w trzech poprzednich edycjach Festiwalu. "Być razem" działa od maja tego roku. A więc powód do dumy jest tym większy. Nasze koleżanki dostały największy aplauz od publiczności, ponieważ śpiewały i wyglądały najładniej. Zresztą zobaczcie sami - fotorelacja w Galerii.


- 20.10. 2017 r. Walne Zebranie Członków NUTW

PORZĄDEK Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Członków Nidzickiego Uniwersytetu III Wieku "Młodzi Duchem"

1.Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór sekretarza i przewodniczącego obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej .
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Zatwierdzenie porządku zebrania.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7.Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji 2013-2017.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .
9. Przedstawienie programu działania na I semestr roku akademickiego 2017/2018.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami i programem działalności.
11.Podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- przyjęcia programu działania.
12. Wybory kandydatów do:
-Zarządu ,
- Komisji Rewizyjnej.
13. Protokół komisji Mandatowo -Skrutacyjnej
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- przyjęcia słuchaczy na członków honorowych,
- przystąpienia NUTW "Młodzi Duchem" jako Członka Zwyczajnego do Federacji UTW Warmii i Mazur .
15. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Zakończenie obrad.

NOWY ZARZĄD NUTW
wybrany na walnym zebraniu 20 października 2017 r.

- prezes - Maria Rapacka
- wiceprezes - Halina Pyszko
- wiceprezes - Elżbieta Cichocka
- sekretarz - Małgorzata Gorczyńska
- skarbnik - Teresa Mielczarek
- członek - Elżbieta Wojciechowska
- członek - Krystyna Brzuzy

Komisja rewizyjna:
- Władysława Zagrobska - przewodnicząca
- Elżbieta Rybak - sekretarz
- Barbara Zabiełło - członek
- Zofia Gumińska - członek
- Teresa Popławska - członekWyjazd na paradę seniorów do Warszawy - 2 września 2017 r.

Fundacja "Zaczyn" organizuje IV Ogólnopolską Paradę Seniorów "Dojrzali Wspaniali" Przemarsz ul. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście do Uniwersytetu Warszawskiego gdzie odbędzie się Piknik Pokoleń 2017. Gwiazdą muzyczną pikniku będzie Tercet Egzotyczny.
Więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie internetowej fundacji : www.parada.zaczyn.org

Chętni proszeni są o zgłaszanie się do organizatoki wyjazdu - kol. Krystyny Huby (tel. 607-384-038) lub kol. Basi Staszewskiej ( tel. 665-339-731)
Koszty przejazdu pokrywa (częściowo) organizator.


Przypominamy Słuchaczom !

1.- 17.05. - pierwsze spotkanie grupy tanecznej z instruktorką p. Marzeną Borkowską w Passe Dance o godz. 1730. Opłata za każde z zajęć wynosi 5 zł.

2.- 17.05. - spotkanie obywatelskie Warmii i Mazur z grupą polityków - godz. 1700( zamek ).

3.- 19.05. - wernisaż p. Andrzeja Walaska ( sala widokowa, godz. 1800)

4.- 20.05. - noc muzeów organizowana przez NOK ( imprezy w kinie i na zamku). Dokładne informacje na tablicach inf. w rynku.

5.- 23.05. - wycieczka do Grudziądza. Wyjazd spod archiwum o godz. 700.

6.- 07.06. - Wyjazd do pracy w Rajskim Ogrodzie w Kamionce . Wyjazd spod ratusza o 9.00

7.- 10.06. Rajd rowerowy do Wietrzychowa. Wyjazd spod ratusza o godz. 10.00.

8.- 22.06. zakończenie roku 2016/1017 w Borowym Młynie. Wyjazd busem spod archiwum o godz. 1440.

Składka - 20 zł ( zgłoszenia do kol. W. Zagrobskiej - tel. 792-227-448 )


Drodzy wolontariusze.

4 maja (czwartek) planowany jest wyjazd do Kamionki do pracy w Rajskim Ogrodzie. Chętni proszeni są o zorganizowanie sobie czasu w ten sposób, abyśmy dużą grupą mogli pojechać. W piątek na walnym zebraniu będzie sporządzana lista chętnych. Proszę o dużą frekwencję.
Pozdrawiam - Halina PyszkoUwaga Słuchacze !

Zarząd informuje, że niektóre terminy spotkań uległy zmianie więc podajemy ich aktualizację:

1.- 25.03. - Kapela Polonica ( w ramach cyklicznych koncertów muzycznych ) w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku o godz. 1900.

2.- 28.03. - Teatr przy stoliku - godz. 1700, w bibliotece na zamku

3.- 07.04. - wykład "Historia Uniwersytetów Trzeciego Wieku" - MOPS , godz. 1700

4.- 19.04. - wyjazd do teatru do Olsztyna na sztukę "Upadłe anioły" Noela Cowarda. Koszt - 38 zł. Zgłoszenia do 07.04. przyjmuje Ela Cichocka ( tel. 668-675-890 ) lub osoba dyżurująca w biurze NUTW ( w środy ).
Zbiórka przy archiwum o godz. 1715 (wyjeżdżamy najpóźniej o 1730 - na spóźnialskich nie czekamy!).

5.- 22.04. wycieczka rowerowa do Piotrowic. Zbiórka przy ratuszu o godz. 1000.

6.- 28.04. - Walne Zebranie Spawozdawcze NUTW w sali konferencyjnej ratusza, godz. 1600. Obecność obowiązkowa. Niżej zamieszczono porządek zebrania.

7.- 12.05. o godz. 17.00 w świetlicy MOPS - wykład "Ogrody świata".

8.- 23.05. wycieczka do Grudziądza ( szczegóły w późniejszym terminie ).


Porządek Walnego Zebrania Słuchaczy NUTW (28.04.2017)

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór sekretarza i przewodniczącego zebrania
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad
 5. Zatwierdzenie porządku walnego zebrania
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz przedstawienie bilansu i rachunku zysków i strat w 2016 r.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Ustalenie wysokości składki członkowskiej
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2016 r. i udzielenie absolutorium Zarządowi
  b) zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r.
  c) ustalenia wysokości składki członkowskiej
 12. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
 13. Zakończenie obradDo wiadomości wszystkich Słuchaczy NUTW

Członkowie NUTW na zebraniu ogólnym 10 lutego podjęli jednogłośnie decyzję o wniesieniu przez wszystkich członków stowarzyszenia jednorazowej i dobrowolnej opłaty w kwocie conajmniej 10 zł, jako darowizny na rzecz obchodów 10-lecia NUTW.

Inne ogłoszenia

1. Istnieje możliwość utworzenia drugiej grupy kulinarnej. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do kol. W. Zagrobskiej ( tel. 792-227-448 )

2. Osoby regularnie opłacające składki mają pierwszeństwo udziału w imprezach organizowanych przez NUTW.

3. Zapowiadany wcześniej kulig nie odbędzie się z powodu zbyt wysokich kosztów i nieodpowiedniego sprzętu.

4. Zarząd przedstawił projekt zbiorowego ubezpieczenia Słuchaczy NUTW
od nieszczęśliwych wypadków. Koszt rocznego ubezpieczenia to ok. 30 zł od osoby. Propozycja Zarządu zostanie poddana pod głosowanie na kolejnym zebraniu ogólnym 17 marca.

5. 10 marca o godz. 17.00 w świetlicy MOPS - spotkanie integracyjne
z okazji "Dnia Kobiet".

6. 17 marca w MOPS odbędzie się comiesięczne zebranie Słuchaczy NUTW.
W programie zebrania m.in. wykład mgr Anny Dulskiej o katastroficznych zjawiskach pogodowych.


10.02.2017 - prezentacja produktów aloesowych

10 lutego o godz.16.30 w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Krzywej 8 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy Forever Living Products, którzy zaprezentują najlepsze na rynku produkty aloesowe. Organizatorzy proszą o wcześniejsze potwierdzenie przybycia - tel. 698-999-454.
Uwaga!

W hali sportowej w Nidzicy odbędą się zajęcia na które należy się wcześniej zgłaszać ze względu na ograniczoną liczbę miejsc . Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 89-523-58-00. I tak:

- 21 stycznia od godz.17.00 do 20.00 spotkanie z dietetykiem. Ilość miejsc - 30. Decyduje kolejność zgłoszeń.


- 22 lutego - w godz. 16.00 - 18.00 - szkolenie na temat prawidłowego chodzenia z kijkami. Tylko 30 miejsc.

- 24 lutego o godz.16.00 - gimnastyka rehabilitacyjna - tylko 15 miejsc.
23 lutego - zabawa integracyjna

23 lutego w świetlicy u Pani Ewy Gałki organizowany jest
tłusto-czwartkowy wieczorek integracyjny.Chętni mogą zgłaszać do końca stycznia swój udział (u dyżurujących w ratuszu, w każdą środę, pok.37) lub telefonicznie do kol. Władzi Zagrobskiej - tel.792-227-448. Koszt - 40 zł.
28.01.2017 r. - rajd pieszy do "Lasu miejskiego"

28 stycznia ( w sobotę ) planowany jest rajd pieszy do "Lasku miejskiego" połączony z konkursem na najładniejsze zdjęcie "Zima 2017 r."

Zbiórka przy sklepie Biedronka (za torami, ul. Olsztyńska) o godz. 11.00. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą kanapki, coś do picia i aparat fotograficzny.
13.01.2017 r. - zebranie ogólne Słuchaczy NUTW

13 stycznia ( w piątek ) o godz. 17.00 odbędzie się comiesięczne spotkanie Słuchaczy NUTW w świetlicy MOPS

W programie zebrania:

1. - wykład mgr Tadeusza Danielczyka na temat "Jerozolima - miasto trzech religii"
2. - Pani Jadwiga Pilawska przedstawi zdjęcia i opowie o swoich wrażeniach z podróży do Ziemi Świętej
3. - uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z planem pracy Stowarzyszenia od stycznia do czerwca 2017 r.

24 XI odbyła się zabawa andrzejkowa - fotorelacja w Galerii
16. grudnia - odbyło się zebranie ogólne Słuchaczy NUTW
Koleżanki z grupy teatralnej przygotowały montaż słowno muzyczny " Czekamy na przyjście Pana ". Fotorelacja w Galerii

UWAGA - chętni na bal sylwestrowy mogą zgłaszać się do Eli Cichockiej.
Przy zgłoszeniu się min. 50 osób koszt zabawy wyniesie 40 zł plus własny "koszyk".

23 września 2016 r. w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego NUTW 2016/2017

Program inauguracji:
1. Odśpiewanie hymnu NUTW
2. Powitanie gości zaproszonych
3. Montaż słowno-muzyczny "Życie jest jak pieśń serca"
4. Wystąpienia zaproszonych gości
5. Wykład inauguracyjny
6. Przedstawienie planu pracy
7. Sprawy różne

fotorelacja w "galerii"
06.10.2016 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Słuchaczy NUTW.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór sekretarza i przewodniczącego zebrania
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawomocności obrad
5. Zatwierdzenie porządku zebrania
6. Wybór komisji uchwał i wniosków
7. Zatwierdzenie zmian w statucie
8. Zatwierdzenie wyboru członka zarządu
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
-a) zmian w statucie
-b) zatwierdzenie osoby uzupełniającej skład zarządu
10- Przyjęcie protokołu komisji uchwał i wniosków
11. Wolne wnioski
12. Sprawy różne
13. Zakończenie obrad
Z proponowanymi przez Zarząd zmianami w statucie można zapoznać się na naszej stronie internetowej, otwierając zakładkę "Statut" lub w biurze NUTW, gdzie będą wyłożone. Uwagi i propozycje dotyczące statutu można zgłaszać podczas dyżuru Członka Zarządu w środę 21 lub 28 września od godz. 13.00 do 14.00.


Z żalem powiadamiamy o śmierci
Prezesa Nidzickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Stanisława Wiatrowskiego

Msza pożegnalna i pogrzeb odbyły się 19 sierpnia 2016 r..


ZAPROSZENIE

Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Młodzi duchem" oraz
Przedszkole nr 2 w Nidzicy
mają zaszczyt zaprosić Państwa

na bajkę "Calineczka"
w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 2 oraz seniorów z grupy teatralnej
"Za młodzi na sen" działającym przy Nidzickim Ośrodku Kultury
oraz
na bajkę "O pszczółce co szczęścia szukała"
w wykonaniu nauczycielek z zprzedszola nr 2,
które odbędą się 7 czerwca o godz. 10.00
w sali rycerskiej na zamku.


logo
Dofinansowano ze środków Programu"Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.


4. czerwca - koncert w Garncarskiej Wiosce

4. czerwca zapraszamy do Garncarskiej Wioski na niecodzienne wydarzenie.
W programie m.in. koncert chopinowski w wykonaniu Marka Brachy,
III Bieg Niezapominajki oraz Festiwal Piosenki Dziecięcej.
Wydarzeniom towarzyszą również dodatkowe atrakcje: warsztaty rzemieślnicze i kulturalne.
Program:
- 9.00 - 11.00 - trzeci Bieg Nizapominajki
- 10.00 - 16.00 - zwiedzanie Rajskiego Ogrodu
- 11.00 - 16.00 - warsztaty ceramiczne i wytwarzania świec woskowych
- 13.00 - 14.30 - warsztaty kulinarne dla dzieci "Kwiaty jadalne" (należy wcześniej zgłosić udział)
- 15.30 - koncert Marka Brachy w Jarzębinowym amfiteatrze (wstęp wolny)
- 16.30 - festiwal piosenki dziecięcej NIEZAPOMINAJKA 2016 (wstęp wolny)

Czy chcesz zostać aktorem?

Czy chcesz zostać aktorem? Wiesz jak aktywnie i pożytecznie spędzić czas?
Grupa teatralna seniorów "Za młodzi na sen" organizuje warsztaty teatralne. Zamierzamy wystawić razem z dziećmi przedszkolnymi bajkę. Dołącz do nas. Warsztaty odbywają się we wtorki o godz. 13.00 w przedszkolu nr 2 w Nidzicy. Kontakt - Halina Pyszko tel. 500-272-108.
Wyjazd do filharminii 05.czerwca 2016 r.

Wyjazd o godz. 915 spod archiwum

Opłatę za przejazd do Olsztyna w kwocie 12 zł można wpłacać
do kol. Eli Cichockiej lub dyżurującym w ratuszu (w każdą środę od godz.13-15) albo w autokarze przed wyjazdem.
10. czerwca zebranie ogólne NUTW

10. czerwca o godz. 1700, w świetlicy MOPS odbędzie się zebranie ogólne Słuchaczy NUTW. Wykład o odkryciach na Żuławach wygłosi prof. archeologii Ryszard Mazurowski


Zakończenie roku akademickiego

23. czerwca ( czwartek ) uroczyste zakończenie roku akademickiego
w Borowym Młynie.

fotorelacja w galerii
Działo się w Garncarskiej Wiosce

07.05. z okazji imprezy pod hasłem "Pamiętajmy o ogrodach" grupa słuchaczy NUTW uczestniczyła w wielu atrakcjach przygotowanych przez Fundację Nida:
- podziwialiśmy wystawę ogrodniczą i oranżerię
- wzięliśmy udział w prezentacji parzenia różnych rodzajów herbat
- obejrzeliśmy filmy o tematyce przyrodniczej.
Kol. Lucyna Denis i kol. Zdzisław Tański odebrali z fundacji "Działaj lokalnie" grant (2550 zł) na realizację projektu "Dzieci lubią bajki, babcie lubią dzieci".
Bardzo przyjemne było też spotkanie ze słuchaczami UTW z Morąga, których zapoznaliśmy z naszymi osiągnięciami i podarowaliśmy im album o Nidzicy i jej okolicach.
Największą atrakcją tego spotkania był występ kabaretu NUTW "Za młodzi na sen", który działa pod patronatem NOK. Nasi artyści przedstawili skecz "U lekarza". Występ był bardzo udany, przyjęty owacjami na stojąco.

- (fototorelacja z wydarzeń w "galerii")


Przypominamy Słuchaczom NUTW
- w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 1100 w MOPS odbywają się zebrania miłośników historii (prowadzone bardzo ciekawie przez kolegę Tadeusza Danielczyka).


Ważna informacja - grupa teatralna NUTW kontynuuje działalność. Chętnych zapraszamy w każdą środę o godz. 1730
(pierwsze spotkanie odbyło się18 listopada).

Dyżury członków Zarządu NUTW - w każdą środę od godz.1300 do 1400
w biurze NUTW w ratuszu


Grupa Inicjatyw Społecznych

W ramach działalności NUTW, 24. marca 2015 r. powstała Grupa Inicjatyw Społecznych ( w skrócie GIS ), której celem jest współpraca z lokalnymi
instytucjami samorządowymi.
Zebrania grupy - w ostatni wtorek każdego miesiąca, o godz. 1415
w biurze NUTW.


PROGRAM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
1/ Lektoraty językowe

     -język francuski - poniedziałek, godz.15:00 - sala nr 18 w LO

     -język niemiecki - wtorek, godz.15:15 - sala nr 18 w LO

     -język angielski - środa, godz.14:30 - sala nr 18 w LO

2/ Zajęcia ruchowe (aerobic)
    -poniedziałek i czwartek godz.1800 w sali gimnastycznej LO

3/ Spotkania grup zainteresowań w czwartki, i tak:

    -1-szy wtorek miesiąca - historia - MOPS, godz. 11:00

4/ Zajęcia grupy kulinarnej w piątki o gdz.1100 w MOPS (lider grupy Ela Cichocka)


Ponadto będą organizowane zbiorowe wyjazdy na basen (Lider grupy Ryszard Kumelski), a także imprezy kulturalno-integracyjne według odrębnych ustaleń.

Zapraszamy słuchaczy do udziału w proponowanych przez Zarząd formach działania, a także zgłaszanie uwag i wniosków w sprawie dalszych usprawnień.

Dodane dnia: 20 października 2015Oto nowe przepisy kulinarne:

- Zapiekanka z chlebem
- Zapiekanka z ziemniakami

Dodane dnia: 18 maja 2013


I kolejne smakowitości:

- Rizotto z kurczakiem

Dodane dnia: 17 kwietnia 2013


Oto nowy przepis kulinarny:

- Rolada ziemiaczana

Dodane dnia: 10 kwietnia 2013


Oto inne przepisy kulinarne naszych słuchaczy. Sprawdzone i bardzo smaczne potrawy.

- Oponki serowe
- Galantyna z kurczaka

Dodane dnia: 06 marca 2013


Zarząd NUTW z przyjemnością informuje o aktywnej pracy sekcji kulinarnej naszego Stowarzyszenia. Liderem grupy jest kol. Ela Cichocka. Panie z pełnym zaangażowaniem gotują i pieką , a potem przy miłych pogawędkach degustują wyprodukowane potrawy. Pierwszą potrawą były pierogi z kaszą gryczaną. Oto przepis .

Dodane dnia: 26 lutego 2013


Cotygodniowe dyżury odbywają się w każdą środę w biurze stowarzyszenia w godz. 13.30 do 15.00.

Dodane dnia: 13 listopada 2012 22:16

Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku