Skład Zarządu

1. Maria Rapacka Prezes Zarządu
2. Halina Pyszko Wiceprezes Zarządu
3. Elżbieta Cichocka Wiceprezes Zarządu
4. Małgorzata Gorczyńska Sekretarz
5. Teresa Mielczarek Skarbnik
6. Krystyna Brzuzy Członek Zarządu
7. Elżbieta Wojciechowska Członek Zarządu

Dodane dnia: 24.10.2017
Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku